Chat with us, powered by LiveChat

Navasu OU, in Estonia, with registration number 14834306 , and with FIU license number FVT000199 for Providing virtual currency service, and whose registered address is Vaike-Paala tn 2, Lasnamae linnaosa, Tallinn, Estonia and operational office is situated on Tuuliku tee 4c, Tallinn, Estonia,11414 (the “Company“, “we“, “us” and “our“) respects your privacy. This policy explains our privacy practices for this website (the “Website”).

Privaatsuspõhimõtted kirjeldavad, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame. Need põhimõtted ei puuduta meie toodete ja teenustega seotud privaatsustavasid, vaid kehtivad ainult veebilehe kohta.

 

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME
Kui täidate meie veebilehel registreerimisvormi, palume teil esitada isikuandmed nagu näiteks nimi ja kontaktandmed.Peate esitama täielikud, täpsed ja õiged andmed ning andmete esitamisega kinnitate, et andmed on õiged. Seaduse järgi ei pea te ettevõttele oma isikuandmeid andma.

Kuid kui annate valed, aegunud või üksnes osalised andmed, ei pruugi me teiega ühendust saada.Kui annate ettevõttele kellegi teise isikuandmed, siis väidate ja kinnitate sellega, et teil on olemas teise isiku selgesõnaline kirjalik luba nende andmete ettevõttele esitamiseks ning meie privaatsuspõhimõtete kohaseks kasutamiseks.

Ettevõte võib koguda teavet teie tegevuse kohta veebilehel, sealhulgas vaadatud andmete või loetud sisu kohta, teie sessioonide kestuse, vaadatud veebilehekülgede, teid huvitanud teenuste, arvuti asukoha ning selle IP-aadressi kohta, mille kaudu te veebilehte külastasite, jms.

Lisaks võib ettevõte koguda või kasutada kolmandate osapoolte abi, et koguda ja analüüsida anonüümseid, statistilisi või koondandmeid, mis on seotud sellega, kuidas te veebilehte kasutate.

 

KOGUTUD ANDMETE KASUTAMINE
Salvestame teie antud teavet ning kogutavaid andmeid teie tegevuse kohta meie veebilehel oma andmebaasis (edaspidi „andmebaas“).
Kasutame teavet vastavalt privaatsuspõhimõtetele ning kõigile kohalduvatele seadustele, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:

1) Et pakkuda teile veebilehel olevaid teenuseid ning võimaldada teil neid kasutada;
2) Et oma tooteid ja teenuseid tervikuna arendada ja täiustada ning et parendada ja laiendada nii teenuseid kui ka veebilehel pakutavat sisu; Et luua uusi teenuseid ja sisu, mis vastavad veebilehe kasutajate ja meie klientide nõudmistele ja ootustele ning et muuta või tühistada olemasolevaid teenuseid ja sisu. Andmed, mida ettevõtte selleks otstarbeks kasutab, on peamiselt statistilised ning nende andmete põhjal ei saa teie isikut tuvastada;
3) Et meie ettevõte või keegi meie esindaja saaks teiega aeg-ajalt ühendust võtta, sealhulgas e-kirjade, SMS-sõnumite või meie teenuste ja toodetega seotud info saatmiseks;
4) Et teha meie toodete ja teenuste arendamisega seotud uuringuid ja küsitlusi ning muid sarnaseid tegevusi;
5) Et analüüsida statistilisi andmeid ja neid kolmandatele pooltele edastada. Selle teabe põhjal ei ole võimalik teie isikut tuvastada;
6) Veebilehe nõuetekohaselt tööshoidmiseks ja arendamiseks;
7) Nendes põhimõtetes või veebilehe kasutustingimustes märgitud mis tahes muul eesmärgil.

 

ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE POOLTELE
Nendes põhimõtetes kirjeldatud isikuandmeid võime teistega jagada järgmistel juhtudel:

1) Meie teenusepakkujatega selleks, et hallata, hooldada ja täiustada veebilehte ning lihtsustada teiega e-posti teel toimuvat suhtlemist;
2) Kui olete kuritarvitanud oma veebilehe kasutamise õigust või rikkunud mõnda asjassepuutuvat seadust, võime teie andmeid jagada ametiasutuste vm kolmandate pooltega, kui see on meie arvates vajalik või õigustatud;
3) Juristide, kohtute ja asjakohaste kolmandate pooltega vaidluste korral või mis tahes kohtumenetluse korral, mis on seotud teie ja veebilehega.
4) Juhul, kui veebilehe toimimine korraldatakse ümber teistsuguses raamistikus või mõne muu juriidilise struktuuri või ettevõtte kaudu (näiteks ühinemise või omandamise tõttu), tingimusel, et need juriidilised isikud nõustuvad järgima nende põhimõtete sätteid, võttes arvesse mõistlikult vajalikke muudatusi;
5) Võime jagada isikuandmeid oma kontserni üksustega (ettevõtted, mida me haldame või mis haldavad meid või mis kuuluvad meiega sama juhtimise alla kas otseselt või kaudselt), kuid nad peavad neid andmeid kasutama kooskõlas privaatsuspõhimõtetega.
6) Muudel kui ülaltoodud juhtudel jagame teie isikuandmeid teistega ainult juhul, kui annate selleks eelnevalt selgesõnalise nõusoleku.

 

OMA ISIKUANDMETE VAATAMINE, UUENDAMINE VÕI KUSTUTAMINE NING SELLEST KOOPIA SAAMINE
Austame teie õigust privaatsusele ning seetõttu võite meiega igal ajal ühendust võtta ning taotleda:

1) Mis tahes teiega seotud andmetele ligipääsu, andmete kustutamist, muutmist või uuendamist (näiteks kui leiate, et teie isikuandmed on valed, võite paluda neid parandada või muuta);
you may ask to have it corrected ordeleted);

või

2) Seda, et me lõpetaksime teie isikuandmete edasise kasutamise (näiteks võite paluda, et lõpetaksime teie isikuandmete jagamise kolmandate pooltega) või et eemaldaksime teie isikuandmed (arvestades muid juriidilisi kohustusi, mis võivad meid kohustada andmeid säilitama).
Pange tähele, et kui te ei anna meile teisi juhiseid, säilitame kogutud andmeid seni, kuni on vajalik teenuste pakkumiseks ning oma juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ning lepingute jõustamiseks.
Võime parandada, täiendada või eemaldada ebatäielikud või ebatäpsed andmed mis tahes hetkel ja oma äranägemisel.
Kui soovite esitada kaebuse selle kohta, kuidas oleme teie isikuandmeid käidelnud, kirjutage otse meile aadressil [email protected]
Kui te ei ole meie vastusega rahul või leiate, et kogume või töötleme teie isikuandmeid viisil, mis pole seadustega kooskõlas, võite esitada kaebuse vastavale andmekaitseasutusele.

 

KÜPSISED JA MUUD JÄLGIMISVAHENDID
Kasutame erinevat tüüpi küpsiseid ja muid veebijälgimisvahendeid, mis aitavad meil veebilehte hallata ja töös hoida.

Jälgijaid kasutame peamiselt statistilise andmete kogumiseks selle kohta, kuidas te veebilehte kasutate;

Küpsiseid kasutame veebianalüütikaks, nagu eespool selgitatud.

Kui soovite küpsised blokeerida, võite seda teha oma veebilehitseja seadetes. Saate kustutada juba teie arvutis olevad küpsised ning seada oma veebilehitseja neid edaspidi mitte lubama.

Lisainfot saate oma veebilehitseja abimenüüst.

Me ei vasta veebilehitseja jälitamist mitte lubamise päringutele (Do Not Track).

Seaduse järgi võib teil olla õigus esitada kaebus vastavale andmekaitseasutusele.

 

MUUDATUSED NENDES PÕHIMÕTETES
Aeg-ajalt võib ettevõte nende põhimõtete tingimusi muuta. Veebilehte edasi kasutades nõustute nende põhimõtete tingimustesse tehtud muudatustega.

Kui te muudetud tingimustega ei nõustu, peate veebilehe edasist kasutamist vältima.

 

KONTAKTID
Kõigi küsimuste ja kommentaaridega kirjutage meile aadressil [email protected]

 

PRIVAATSUSTEAVE
Kui teil on küsimusi privaatsuse või isikuandmete kaitse üldmääruse kohta, kirjutage meile aadressil [email protected]

Telli meie uudiskiri

CryptoPayIn

Bitcoin on uus viis rahaasjade ajamiseks. Üks kõige olulisemaid leiutisi kogu kauplemise ajaloos alates vahetuskaubandusest kuni praegusajani. Tehke rahavahetusi kus tahes ja kellega tahes.

Algus uuele, vabamale, paremale ja läbipaistvamale maailmale, kus on vähem piiranguid!

Kiirlingid

© 2021 NAVASU OU. All rights reserved.

CryptoPayIn.com is owned and operated by Navasu OÜ with registration number 14834306 and FIU license number FVT000199 for Providing virtual currency service, and whose registered address is Vaike-Paala tn 2, Lasnamae linnaosa, Tallinn, Estonia, 11415 and operational office is situated on Tuuliku tee 4c, Tallinn, Estonia,11414

etEesti
en_USEnglish etEesti