Chat with us, powered by LiveChat

Navasu OÜ (edaspidi „meie“) on virtuaalvaluutade digitaalse vahetamise tarbeks välja töötanud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased põhimõtted (AML/CTF), mis on leitavad veebilehelt https://cryptopayin.com, kuna soovime järgida võimalikult täpselt Eestis, Euroopa Liidus ja meie muudes tegutsemisriikides kehtivaid rahapesu vastaseid seadusi ja määrusi. Need põhimõtted seisnevad muu hulgas, kuid mitte ainult järgmises:

Kindla ettevõttesisese poliitika, töökorra ja kontrollimehhanismide kehtestamine, mis võitlevad katsete vastu püüda kasutada CryptoPayIn’i ebaseaduslikuks tegevuseks ning mille eesmärk on tagada meie klientidele tarbijakaitseseadusest lähtuva põhikaitse;

Tellimuste ja muude ülekannete kohta põhjaliku arvestuse pidamine;

Tunne-oma-klienti (TOK) põhimõtte rakendamine kõigi klientidega;

Regulaarsete ja sõltumatute auditite tellimine meie rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastastele (AML/CTF) põhimõtetele;

Dokumentide säilitamise nõuete järgimine ning

Kõigi uute ja olemasolevate töötajate ametlik ja jätkuv vastavuskoolitamine.

 

PÕHIMÕTTED JA PROTSEDUURID
Meie AML/CTF põhimõtted on üle vaadanud ja heaks kiitnud ettevõtte juhatus (edaspidi „juhatus“). Meie AML/CTF põhimõtted vaadatakse regulaarselt üle ning vajaduse korral neid muudetakse, et need vastaksid kohalduvatele reeglitele, määrustele ja põhimõtetele.

 

ETTEVÕTTESISESED KONTROLLIMEHHANISMID
Oleme välja töötanud kindlad ettevõttesisesed põhimõtted ja kontrollimehhanismid, mis vastavad kohalduvatele rahapesu vastastele ja terrorismi rahastamise vastastele seadustele ja eeskirjadele; samuti kehtivad meil muud aruandlusnõuded.

 

VÄLJAÕPE
Kõik meie töötajad ja ametnikud saavad jätkuvalt laiapõhjalist AML/CTF-väljaõpet, samuti ametikohapõhist koolitust. Töötajad peavad väljaõpet kordama vähemalt üks kord iga kaheteist (12) kuu jooksul, et nad oleksid kursis kõigi asjakohaste seaduste ja eeskirjadega ning suudaksid neid oma töös järgida. Uued töötajad saavad selle väljaõppe kolmekümne (30) päeva jooksul pärast töö alustamist. Alles hoitakse kõik vastavusväljaõppega seotud dokumendid, sealhulgas materjalid, testid, tulemused ning osalemise kuupäevad. Lisaks uuendame oma nõuetekohasuse väljaõppe programmi, et see peegeldaks kehtivaid seadusi ja eeskirju.

 

NÕUETEKOHASUS
Meie nõuetekohasuse tiim vastutab ettevõtte rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (AML/CTF) põhimõtete arendamise ja jõustamise eest.

 

KLIENTIDE TUVASTAMINE
TOK-protsess (tunne-oma-klienti) on oluline osa meie rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse põhimõtetest ning aitab meil märgata kahtlast tegevust õigeaegselt ning ära hoida pettusi.

 

KONTO AVAMISE PROTSESS
Selleks, et avada konto ja Cryptopayin‘i kasutada, peame teie identiteedi tuvastama, teid autentima ja kontrollima teie andmeid valitsuste jälgimisnimekirjade alusel. Kui mõni neist etappidest ei õnnestu, siis ei saa te Navasu OÜ pakutavaid teenuseid kasutada.

Eraklient – enne erakliendile arve avamist püüame koguda, kontrollida ja autentida järgmiseid andmeid:

E-posti aadress;
Mobiiltelefoni number;
Täielik juriidiline nimi;
Maksekohuslase nr;
Sünnikuupäev;
Töökoht;
Isikut tõendav dokument (nt juhiluba, pass);
Kodune aadress (mitte postiaadress ega postkast); ning
Meie nõuetekohasustiimi äranägemisel ka lisainfo või -dokumendid nagu nt kommunaalarved või pangakonto väljavõtted.

Kui vastate meie TOK-nõuetele ning teid ei ole üheski valitsuse jälgimisnimekirjas, saadame teile elektrooniliselt kontoavamise lepingu.

Äriklient – enne ärikliendile arve avamist püüame koguda, kontrollida ja autentida järgmiseid andmeid:

Ettevõtte juriidiline nimi;
Äriregistri number;
Täielik juriidiline nimi (konto kõigi allkirjaõiguslike ja tegelike kasusaajate kohta);
E-posti aadress (kõigi allkirjaõiguslike isikute);
Mobiiltelefoni number (kõigi allkirjaõiguslike isikute);
Aadress (peamine tegevuskoht ja/või muu füüsiline asukoht);
Seadusliku olemasolu tõestus (nt riigi kinnitatud asutamisleping või asutamistõend, ametiasutuse väljastatud kehtiv äriluba, usaldusinstrument või sellega võrreldav juriidiline dokument);
Omanike, volitajate ja tegevjuhtide (olenevalt olukorrast) kontaktandmed;
Iga omaniku, kelle omanduses on enam kui 25% ning konto iga allkirjaõigusliku isiku isikut tõendav dokument (nt juhiluba, pass või ID-kaart); ning
Ettevõtte tegeliku omaniku, kelle omanduses on 25% või rohkem, tuvastamisandmed (vt erakliendi kohta kogutavate andmete osa eespool).

Kui teie ettevõte vastab meie TOÄ-nõuetele (tunne oma äripartnerit) ning ettevõte ega ükski selle omanik, volitaja ega tegevjuht või juht ei ole üheski valitsuse jälgimisnimekirjas, saadame teile elektrooniliselt kontoavamise lepingu.

 

KAHTLASEST TEGEVUSEST/VALUUTATEHINGUST TEATAMINE
Võime teie konto külmutada või peatada, samuti teatada vastavatele asutustele, kui saame teada, kahtlustame või meil on põhjust kahtlustada, et Navasu OÜ kaudu on toimunud kahtlane tegevus. Kahtlane tehing on sageli selline, mis on vastuolus kliendi teadaoleva ja seadusliku tegevusega, isikliku tegevuse või isiklike vahenditega. Meie nõuetekohasuse osakond jälgib tehinguid, et märgata klienditegevuses tavatuid mustreid. Meie nõuetelevastavuse tiim kontrollib ning uurib kahtlast tegevust, et teha kindlaks, kas on kogutud piisavalt infot selleks, et õigustada meiepoolset tegevust.

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE
Kõiki dokumente säilitame viis (5) aastat ning need on ametlikul nõudmisel kättesaadavad õigustatud kontrollijale, reguleerimisasutusele või õiguskaitseasutusele.

 

RIIGID, KUS KASUTAJAD EI SAA MEIE TEENUST KASUTADA
Me EI osuta teenust järgmistes riikides:

Afganistan, Ameerika Ühendriigid, Armeenia, Aserbaidžaan, Belize, Elevandiluurannik, Guyana, Hiina, Iraak, Iraan, Jaapan, Kongo, Laos, Libeeria, Malaisia, Myanmar, Põhja-Korea, Singapur, Somaalia, Sudaan, Tai, Vanuatu, Vietnam.

Telli meie uudiskiri

CryptoPayIn

Bitcoin on uus viis rahaasjade ajamiseks. Üks kõige olulisemaid leiutisi kogu kauplemise ajaloos alates vahetuskaubandusest kuni praegusajani. Tehke rahavahetusi kus tahes ja kellega tahes.

Algus uuele, vabamale, paremale ja läbipaistvamale maailmale, kus on vähem piiranguid!

Kiirlingid

© 2021 NAVASU OU. All rights reserved.

CryptoPayIn.com is owned and operated by Navasu OÜ with registration number 14834306 and FIU license number FVT000199 for Providing virtual currency service, and whose registered address is Vaike-Paala tn 2, Lasnamae linnaosa, Tallinn, Estonia, 11415 and operational office is situated on Tuuliku tee 4c, Tallinn, Estonia,11414

etEesti
en_USEnglish etEesti